Екип

Управители
четете повече >> Назад <<
 • Управител

  Поли Пеева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68

Търговски отдел
четете повече >> Назад <<
 • Традиционни млечни продукти

  Анета Калинова

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 887303073
  email: aneta@milkybio.com

 • Традиционни млечни продукти

  Елена Костова

  МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 88677633
  email: kostova@milkybio.com

 • Суровини

  Юлия Даскалова

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 886665688
  email: julia@milkybio.com

 • Суровини

  Валентин Гинев

  ТЪРГОВЕЦ

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 884220041
  email: valentin@milkybio.com

 • Mесни продукти

  Ясен Кондев

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 884 056 130
  email: kondev@milkybio.com

Финансов отдел
четете повече >> Назад <<
 • Главен Счетоводител

  Елена Иванова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  е-mail: elena@milkybio.com

   

 • Оперативен Счетоводител

  Зорница Василева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  tel./fax: +359 2 969 30 32
  е-mail: zornitsa@milkybio.com

 • Финансов Директор

  Красимир Генков

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: kgenkov@milkybio.com

 • Финансово планиране и анализ

  Любомир Лещански

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email:lyubo@milkybio.com

 • Финансово планиране и анализ

  Петя Ангелова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719

  tel: +359 2 971 21 51

  fax: +359 2 971 25 68

  email: petia@milkybio.com

   

 • Финансово планиране и анализ

  Иглика Митева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719

  tel: +359 2 971 21 51

  fax: +359 2 971 25 68

  email: i.miteva@milkybio.com

   

Логистика
четете повече >> Назад <<
 • Операции и Логистика

  Aлбена Йорданова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: albena@milkybio.com

   

 • Международен Автомобилен Транспорт

  Петър Димов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: petar@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Пловдив

  Анастас Светличков

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 84

  mob.tel +359 887 577544

  email: anastas@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот София

  Явор Цветков

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel +359 885 600 644
  email: javor@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Варна

  Красен Борисов

  Варна 9000, Западна промишлена зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна
  mob.tel + 359 885 466699
  email: k.borisov@milkybio.com

Регионални центрове
четете повече >> Назад <<
 • Варна ритейл

  Илиана Ганчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Варна 9000, Западна пром. зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна

  mob.tel: +359 88 9018505

  email: Iliana@milkybio.com

 • Варна суровини

  Стоян Ангелов

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Варна 9000, Западна пром. зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна
  mob.tel: +359 88 4 445699
  email: s.angelov@milkybio.com

 • София ритейл

  Анастасия Апостолова

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel: +359 888 601949
  email:anastasia@milkybio.com

 • София суровини

  Станислава Колева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel: +359 885 011038
  email: koleva@milkybio.com

   

 • Пловдив ритейл

  Невена Минчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш
  tel: +359 887 002 055
  email: nevena@milkybio.com

 • Пловдив суровини

  Невена Минчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш

  tel: +359 887 002 055

  email: nevena@milkybio.com

Дистрибутори ЕС
четете повече >> Назад <<
 • Офис Румъния

  Бианка Бадика

  Milky Oil Distribution SRL.
  275 Alexandriei Road, Bragadiru 077025, Ilfov, Romania
  mob.tel: + 40 731 313 619
  email: bianca.badica@milkyoil.ro

 • Офис Румъния

  Мирел Бадика

  Milky Oil Distribution SRL.
  275 Alexandriei Road, Bragadiru 077025, Ilfov, Romania
  mob.tel: + 40 731 313 620
  email: mirel.badica@milkyoil.ro