Екип

Управители
четете повече >> Назад <<
 • Управител

  Поли Пеева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68

Търговски отдел
четете повече >> Назад <<
 • Търговски Директор Ритейл продукти

  Анета Калинова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: aneta@milkybio.com

 • Търговски Директор Дирекция суровини

  Юлия Даскалова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: julia@milkybio.com

 • Мениджър Производство

  Елена Костова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: kostova@milkybio.com

 • Мениджър Ключови Клиенти

  Анастасия Апостолова

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel: +359 888 601949
  email:anastasia@milkybio.com

 • Търговски Асистент

  Валентин Гинев

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: valentin@milkybio.com

 • Мениджър Ключови Клиенти Пловдив

  Невена Минчева

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 84
  tel: +359 887 002 055
  email: nevena@milkybio.com

 • Технолог

  Петко Ламбев

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: office@milkybio.com

   

Финансов отдел
четете повече >> Назад <<
 • Финансов Директор

  Димитър Франзелов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  tel./fax +359 2 969 30 32
  е-mail: dfranzelov@milkybio.com

 • Главен Счетоводител

  Елена Иванова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  е-mail: elena@milkybio.com

   

 • Финансов Анализатор

  Красимир Генков

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: kgenkov@milkybio.com

 • Оперативен Счетоводител

  Зорница Василева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  tel./fax: +359 2 969 30 32
  е-mail: zornitsa@milkybio.com

Логистика
четете повече >> Назад <<
 • Операции и Логистика

  Aлбена Йорданова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: albena@milkybio.com

   

 • Международен Автомобилен Транспорт

  Петър Димов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68
  email: petar@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Пловдив

  Анастас Светличков

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 84

  mob.tel +359 887 577544

  email: anastas@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот София

  Явор Цветков

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel +359 885 600 644
  email: javor@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Варна

  Добромир Йорданов

  Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1
  mob.phone: +359 0885 466 699
  email: dobromir@mikybio.com

 • Логистика и Документооборот Варна

  Стоян Ангелов

  Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1
  mob.tel + 359 884 445699
  email: s.angelov@milkybio.com

Регионални центрове
четете повече >> Назад <<
 • Управител Склад Варна

  Димка Ангелова

  Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1
  mob.tel: +359 885 011438
  email: dimka@milkybio.com

 • Счетоводител Склад Варна

  Марияна Ангелова

  Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1
  mob.tel: +359 884 255253
  email: marijana@milkybio.com

 • Управител Склад Пловдив

  Невена Минчева

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш
  tel: +359 887 002 055
  email: nevena@milkybio.com

 • Счетоводител Склад Пловдив

  Валентина Георгиева

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш
  mob.tel: +359 885 022507
  email: Plovdib@milkybio.com

 • Управител Склад София

  Анастасия Апостолова

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel: +359 888 601949
  email:anastasia@milkybio.com

 • Счетоводител Склад София

  Станислава Колева

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob.tel: +359 885 011038
  email: koleva@milkybio.com

   

Дистрибутори ЕС
четете повече >> Назад <<
 • Офис Румъния

  Бианка Бадика

  Milky Oil Distribution SRL.
  275 Alexandriei Road, Bragadiru 077025, Ilfov, Romania
  mob.tel: + 40 731 313 619
  email: bianca.badica@milkyoil.ro

 • Офис Румъния

  Мирел Бадика

  Milky Oil Distribution SRL.
  275 Alexandriei Road, Bragadiru 077025, Ilfov, Romania
  mob.tel: + 40 731 313 620
  email: mirel.badica@milkyoil.ro