Екип

Управители
четете повече >> Назад <<
 • Управител

  Поли Пеева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  tel: +359 2 971 21 51
  fax: +359 2 971 25 68

Търговски отдел
четете повече >> Назад <<
 • Ритейл продукти

  Антон Александров

  ДИРЕКТОР 
  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 882 225 269
  email: anton@milkybio.com

 • Mесни продукти

  Васил Динчев

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 886 105 139
  email: v.dinchev@milkybio.com

 • Традиционни млечни продукти

  Анета Калинова

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 887 303 073
  email: aneta@milkybio.com

 • Традиционни млечни продукти

  Елена Костова

  МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 886 677 633
  email: kostova@milkybio.com

 • Суровини

  Юлия Даскалова

  ДИРЕКТОР 

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 886 665 688
  email: julia@milkybio.com

 • Суровини

  Валентин Гинев

  ТЪРГОВЕЦ

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 884 220 041
  email: valentin@milkybio.com

 • Суровини

  Любомир Нинов

  ТЪРГОВЕЦ

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 888 470 400
  email: l.ninov@milkybio.com

Финансов отдел
четете повече >> Назад <<
 • Финансов Директор

  Красимир Генков

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 709
  mob: +359 888 907 055
  email: kgenkov@milkybio.com

 • Кредит контрол

  Георги Сирмов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 709
  mob: +359 885 706 121
  email: g.sirmov@milkybio.com

 • Финансово планиране и анализ

  Любомир Ангелов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 709
  mob: +359 885 662 462
  email: lyubo@milkybio.com

 • Финансово планиране и анализ

  Петя Ангелова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 709
  mob: +359 888 884 225
  email: petia@milkybio.com

 • Финансово планиране и анализ

  Диана Христова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 709
  mob: +359 888 477 434
  email: d.hristova@milkybio.com

Логистика
четете повече >> Назад <<
 • Въздушен и морски транспорт

  Емилияна Стефанова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 711
  mob: +359 88 222 5158
  email: estefanova@milkybio.com

   

 • Международен Автомобилен Транспорт

  Петър Димов

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 719
  mob: +359 886 604 480
  email: petar@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Пловдив

  Анастас Светличков

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 84

  mob: +359 887 002 055

  email: anastas@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот София

  Явор Петков

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob: +359 885 600 644
  email: javor@milkybio.com

 • Логистика и Документооборот Варна

  Красен Борисов

  Варна 9000, Западна промишлена зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна
  mob: + 359 885 466 699
  email: k.borisov@milkybio.com

Регионални центрове
четете повече >> Назад <<
 • Хасково ритейл

  Деница Кирева

  Хасково 6300
  бул. Съединение 94
  mob: +359 887 703 724
  e-mail: d.kireva@milkybio.com

 • Хасково ритейл

  Иван Ташков

  Хасково 6300
  бул. Съединение 94
  mob: +359 888 501 143
  e-mail: i.tashkov@milkybio.com

 • София ХоРеКа

  Димитрина Давидова

  София 1519, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 4-8, Складова база „Къра“, склад № 601
  mob: +359 884 060 106
  e-mail: horeca@milkybio.com

 • Плевен ритейл

  Тодор Тодоров

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР
  Плевен 5800, Западна Индустриална зова, ул. „Г. Кочев“ 100
  mob: +359 884 807 442
  e-mail: todor@milkybio.com

 • Бургас ритейл

  Яни Варналиев

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Бургас 8015
  ул. „Янко Комитов“ 4, павилион 57
  mob: +359 882 031 477
  e-mail: yani@milkybio.com

 • Ямбол ритейл

  Гергана Кисьова

  Ямбол 8600
  ул. „Индже войвода“ 61
  mob: +359 887 705 209
  e-mail: yambol@milkybio.com

 • Варна ритейл

  Илиана Ганчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Варна 9000, Западна пром. зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна

  mob: +359 889 018 505

  email: Iliana@milkybio.com

 • Варна суровини

  Стоян Ангелов

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Варна 9000, Западна пром. зона, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна
  mob: +359 88 4 445699
  email: s.angelov@milkybio.com

 • София ритейл

  Анастасия Апостолова

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob: +359 888 601949
  email:anastasia@milkybio.com

 • София суровини

  Станислава Колева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8, борса Къра, склад 110
  mob: +359 885 011038
  email: koleva@milkybio.com

   

 • Пловдив ритейл

  Невена Минчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш
  mob: +359 887 002 055
  email: nevena@milkybio.com

 • Пловдив суровини

  Невена Минчева

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

  Пловдив 4003, бул. Брезовско шосе 180, склад 9Ш

  mob: +359 887 002 055

  email: nevena@milkybio.com

Дистрибутори ЕС
четете повече >> Назад <<
Счетоводство
четете повече >> Назад <<
 • Главен Счетоводител

  Елена Иванова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 886 072 002
  е-mail: elena@milkybio.com

 • Оперативен Счетоводител

  Зорница Василева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  tel./fax: +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: zornitsa@milkybio.com

 • Оперативен счетоводител

  Мирослава Данаилова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: miroslava@milkybio.com

 • Оперативен счетоводител

  Цветелина Деянова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: tsvetelina@milkybio.com

 • Оперативен счетоводител

  Яна Камбосева

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: yana@milkybio.com

 • Оперативен счетоводител

  Адриана Александрова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: adriana@milkybio.com

 • Оперативен счетоводител

  Галина Найденова

  София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, офис 710
  тел./факс +359 2 969 30 32
  mob: +359 888 907 016
  е-mail: galina@milkybio.com