За фирмата/документи

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ_ Държавен фонд „Земеделие“ 2021

Обявя

IFS Food Certificate Milky Group Bio EAD 2021

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ_ Държавен фонд „Земеделие“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сертификат BS OHSAS 18001 2007

Сертификат ISO 9001 2015

Сертификат ISO 14001 2015

Д Е К Л А Р А Ц И Я от ръководството на МПП МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД гр. Хасково В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

Клиентите са център на нашето внимание. Основната ни мисия е да предлагаме решения и алтернативи, задоволяващи техните очаквания.

Като доставчик на суровини, Милки Груп Био ЕАД се стреми да предлага иновативни продукти с доказано качество. Доставките са винаги навреме и на конкурентни цени!

С нашата гъвкавост и интелигентна логистика, складово стопанство и богат опит подчиняваме доставките на изискванията на ЕС.

Ангажираме се със:

  • Доставка на суровини за хранителната индустрия
  • Надеждно съхранение на стоките
  • Качествен контрол
  • Интелигентна логистика
  • Иновативни разработки

 

Вярваме, че при нас се връща клиентът, а не стоката.