За фирмата/документи

декларация -ISO 2023
ISO 45001 2015 EN 2023
ISO 45001 2015 BG 2023
ISO 14001 2015 EN 2023
ISO 14001 2015 BG 2023
ISO 9001 2015 EN 2023
ISO 9001 2015 BG 2023

информация за проект админ договор BG06RNDP001-4.015-0101-C1

информация за проект Договор с ДФЗ – BG06RDNP001-4.001-0279-C05

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

редоставяне на безвъзмездна финансова помощ_ Държавен фонд „Земеделие“

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ_ Държавен фонд „Земеделие“

Обявя

IFS Food Certificate Milky Group Bio EAD 2021

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ_ Държавен фонд „Земеделие“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сертификат BS OHSAS 18001 2007

Сертификат ISO 9001 2015

Сертификат ISO 14001 2015

Д Е К Л А Р А Ц И Я от ръководството на МПП МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД гр. Хасково В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

Клиентите са център на нашето внимание. Основната ни мисия е да предлагаме решения и алтернативи, задоволяващи техните очаквания.

Като доставчик на суровини, Милки Груп Био ЕАД се стреми да предлага иновативни продукти с доказано качество. Доставките са винаги навреме и на конкурентни цени!

С нашата гъвкавост и интелигентна логистика, складово стопанство и богат опит подчиняваме доставките на изискванията на ЕС.

Ангажираме се със:

  • Доставка на суровини за хранителната индустрия
  • Надеждно съхранение на стоките
  • Качествен контрол
  • Интелигентна логистика
  • Иновативни разработки

 

Вярваме, че при нас се връща клиентът, а не стоката.

 декларация -ISO 2023